foto

Zarząd Banku Spółdzielczego ma absolutorium

foto      16 czerwca w sali konferencyjnej Oddziału Banku Spółdzielczego w Miastkowie Kościelnym odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Garwolinie. Głównym powodem do owego spotkania przedstawicieli było rozpatrzenie sprawozdania Zarządu  i sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2008 rok.

     Bank Spółdzielczy w Garwolinie prowadzi działalność gospodarczą od 1908 roku a od 26 marca 2002 roku  zrzeszony jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

     Zgodnie ze Statutem bank reprezentuje 3 osobowy Zarząd  wybrany w dniu 9 lipca 2003 r.

     Zadania statutowe bank wykonywał poprzez swoje jednostki organizacyjne tj. bank macierzysty w Garwolinie, przy ul. Kościuszki 24 oraz placówki:

 1. Oddział w Wildze
 2. Oddział w Górznie
 3. Oddział w Miastkowie Kościelnym
 4. Oddział w Borowiu
 5. Oddział w Żelechowie
 6. Oddział w Trojanowie
 7. Oddział w Pilawie
 8. Filię w Parysowie
 9. Punkt kasowy w siedzibie Urzędu Skarbowego w Garwolinie.

      Na dzień 31.12.2008 r. bank zatrudniał łącznie 85 pracowników (82 etaty), działając na terenie 10 gmin na 14 wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w powiecie garwolińskim. Z usług Banku korzystają też klienci z powiatów sąsiednich. W wykazie banków zrzeszonych w BPS S.A. zaliczany jest do grupy średniej wielkości. Pod koniec 2008 roku miał 5254 członków.

    Realizując wieloletnią strategię Zarząd koncentrował się na trwałym umacnianiu pozycji banku na rynku lokalnym poprzez stworzenie efektywnej, profesjonalnej

i kompleksowej oferty usług bankowych. Koncentrował się na zarządzaniu ryzykami, skupiając  uwagę na powstające zagrożenia, poszukiwaniu form ochrony, dostosowaniu form działalności do zmieniających się warunków gospodarczych, co w konsekwencji oznacza utrzymywanie racjonalnej równowagi pomiędzy prowadzeniem działalności przychodowej i kontrolowaniem ryzyka.

 Rok 2008 to rok jubileuszu 100 – lecia  powstania i działalności Banku Spółdzielczego w Garwolinie. Główne uroczystości odbyły się 4 października 2008 r. w Hotelu Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem.  Goszczono wtedy znakomite osobistości a przede wszystkim przedstawicieli i klientów, dzięki którym Bank osiąga  dobre wyniki ekonomiczne i stale się rozwija. Obchody jubileuszowe były dobrą okazją dla promocji  Banku na rynku garwolińskim. To także była promocja miasta Garwolin, poszczególnych gmin i całego powiatu.

   Bank jako instytucja finansowa otrzymał w 2008 roku Odznakę „ Zasłużony Dla Spółdzielczości” od Krajowej Rady Spółdzielczej, „ Złoty Medal im. Franciszka  Stefczyka” od Krajowego Związku Banków Spółdzielczych i Statuetkę „ Za Zasługi dla Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości” od Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości a 2009r statuetkę „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”.
 
 

     Struktura aktywów Banku wg stanu na 31 grudnia 2008 r. przedstawiała się następująco:   

                                                                                                                         ( w 0,00 zł.)
L.p Wyszczególnienie Stan na

31.12.2007 r

Stan na

31.12.2008 r

Wskaźnik

struktury      

      %

Dynamika

31.12.2007

      = 100 %

1 Kasa, operacje z NBP  2.816.054,50 3.061.551,05        2,2       108,7
2 Należności od

sektora finansowego

39.291.678,49 66.374.772,10      46,3  

 

      168,9           
3 Należności   od 

sektora niefinansowego

61.299.774,36 62.476.884,13      43,6       101,9
4 Należności od  sektora

budżetowego

2.385.196,13 4.828.556,57        3,4       202,4
6 Akcje lub udziały w  jedn. współzależnych    925.671,00 925.671,00        0,6       100,0   
7 Akcje lub udziały w  jedn. stowarzyszonych           200,00 200,00          -       100,0
8 Wartości n. m. i p.     27.708,82 22.466,30          -       81,0
9 Rzeczowe

aktywa trwałe

4.560.856,53 5.030.347,02       3,5       110,3
10 Inne aktywa    107.892,23 173.505,52       0,1       160,9
11 Rozliczenia

m-okresowe

   260.749,80 383.773,49       0,3       147,2
x
 •  
  • Razem aktywa-netto
111675501,86 143277727,18    100,0       128,3

                   Suma bilansowa, jest wyrazem rozmiarów działalności i potencjału banku na koniec 2008 roku wynosiła netto 134.277.727,18 zł. i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 31.601.945,32 zł. tj. 28,3 %. Konsekwentnie z roku na rok suma bilansowa wzrasta a to oznacza, że nasz udział w lokalnym rynku zwiększa się, co  obrazuje poniżej wykres:
 
     Największą pozycję aktywów Banku stanowiły udzielone kredyty.  Bank w 2008 roku udzielał kredytów wyłącznie ze środków własnych. Według stanu na 31.12.2008 r. obligo kredytowe  wynosiło 67.884.189,31 zł i w porównaniu do roku 2007 wzrosło o 3.484.537,66 zł, tj. 5,41% .

         W odniesieniu do analogicznego okresu 2007 r. zysk netto jest wyższy o 26.57 %.   Podsumowując  ubiegły rok można powiedzieć, że był to kolejny rok dobry dla Banku Spółdzielczego. Rok, w którym dalej umocnił on swoją pozycję na lokalnym rynku.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com